Arnoud Oostveen - Arnoud

Een belangrijk onderdeel bij scheidingen is de verdeling en/of verrekening van het vermogen. Veel mensen denken daarbij alleen aan de inboedelgoederen, maar inboedelgoederen zijn slechts een klein onderdeel van het vermogen.

Meestal is de koopwoning het grootste vermogensbestanddeel. De koopwoning heeft vaak de meeste waarde en op de koopwoning drukt veelal de grootste schuld. Bij een echtscheiding vormt de koopwoning fiscaal en juridisch gezien complexe materie.

Naast de eigen woning kunnen er ook ondernemingen, familievermogen en overige roerende zaken betrokken zijn. Bovendien is er vaak sprake van huwelijkse voorwaarden met niet uitgevoerde periodieke verrekenbedingen.

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in de rubrieken hieronder.

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Lees mijn e-book met uitgebreide informatie over scheiden & vermogen

Download e-book

Ik respecteer uw privacy, er worden geen gegevens van u gevraagd.

Maak een vrijblijvende afspraak