Arnoud Oostveen - Arnoud

Een belangrijk onderdeel bij scheidingen is de verdeling en/of verrekening van het vermogen. In de praktijk zie je dat veel mensen daarbij alleen denken aan de inboedelgoederen, maar de inboedelgoederen zijn slechts een klein onderdeel van het vermogen.

Voor verreweg de meeste scheidende stellen is de koopwoning het grootste vermogensbestanddeel. De koopwoning heeft vaak de meeste waarde en daarop drukt veelal de grootste schuld. De koopwoning bij echtscheiding is fiscaal en juridisch gezien complexe materie. In mijn specialistische praktijk blijft het daar niet bij.

Bij veel van mijn cliënten zijn er naast de eigen woning, ondernemingen, familievermogen en overige roerende zaken betrokken. Bovendien is er in die gevallen vaak sprake van huwelijkse voorwaarden met niet uitgevoerde periodieke verrekenbedingen.

In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal hoofpunten aangaande het vermogen.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Vul je naam en e-mailadres in en ontvang het e-book per e-mail.