kosten bij een scheiding

De onderneming bij echtscheiding is vaak een complex onderdeel. En dan gaat het niet om de onderneming zelf, maar om de onderneming als vermogensbestanddeel en bron van inkomen (dus ook van alimentatie). Of de onderneming onderdeel is van het vermogen dat moet worden verdeeld of verrekend, hangt af van de huwelijksvoorwaarden of een gemeenschap van goederen.

Eenmanszaak

In de eenmanszaak* is de ondernemer zelf in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming. De ondernemer is met zijn gehele privévermogen aan te spreken in geval van calamiteiten. Dit brengt met zich mee, dat het ondernemingsvermogen van de eenmanszaak meetelt als privévermogen van de ondernemer en fiscaal wordt belast in Box 1. Het deel van het ondernemingsvermogen dat vanuit bedrijfsbelang niet noodzakelijk is om aan te houden, wordt fiscaal behandeld in Box 3 bij de ondernemer. Over dit deel van het ondernemersvermogen moet hij vermogensrendementsheffing voldoen. Ook zal dit vermogen meetellen voor de vermogensverdeling of verrekening bij een scheiding.

 

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde van de onderneming wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

*Een eenmanszaak hoeft niet te bestaan uit één persoon, er kunnen ook medewerkers in dienst zijn.

Vennootschappen

Besloten Vennootschap (B.V.)

Een Besloten Vennootschap (B.V.) kent een beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van de B.V. is in aandelen verdeeld. Een vaste groep van personen is aandeelhouder. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. Vaak is er maar één aandeelhouder, de Directeur/Groot Aandeelhouder (DGA).

De B.V. heeft een eigen vermogen dat afgescheiden is van de privévermogens van de aandeelhouders. Dit is het belangrijkste verschil met de eenmanszaak. Alleen het eigen vermogen van de B.V. is voor de schulden van de vennootschap aansprakelijk. Door de beperkte aansprakelijkheid zijn de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan met het kapitaal dat zij in de B.V. hebben gestort en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde van de aandelen van de B.V. wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Een Naamloze Vennootschap (N.V.) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij overdraagbaar zijn.

Er wordt gesproken van naamloos omdat er bij de N.V. geen verplichting is tot het aanhouden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven dus buiten beeld en zijn anoniem. Net als bij de B.V. zijn door de beperkte aansprakelijkheid de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan met het kapitaal dat zij in de N.V. hebben gestort en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde van de aandelen van de N.V. wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

 

Vennootschap onder Firma (VOF)

De VOF is een ondernemingsvorm, waarbij twee of meer personen onder gezamenlijke naam en voor gezamenlijke rekening een onderneming drijven. Dit betekent dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor gemaakte schulden van de vennootschap. De VOF is dus een overeenkomst tussen de vennoten, de personen.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde aandeel in de VOF wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

Commanditaire Vennootschap (CV)

De Commanditaire Vennootschap (CV) is een bijzondere VOF. Naast de beherende vennoten is er dan sprake van een of meerdere commanditaire (“stille en onzichtbare”) vennoten. De commanditaire vennoot heeft alleen een financiële inbreng en mag geen beheershandelingen verrichten namens de commanditaire vennootschap. Zijn of haar aansprakelijkheid gaat niet verder dan de financiële inbreng.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde van de commanditaire deelneming wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding.

Wilt u weten hoe het in uw geval uitpakt met uw onderneming en de scheiding?

Bel mij voor een afspraak op 088 61 61 000 of maak online een afspraak.

Contact opnemen

Voelt u zich vrij om mij te bellen, te berichten via WhatsApp of te e-mailen voor een afspraak. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend. Omdat ik er voor u zal zijn op de momenten dat u mij nodig heeft.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates