kosten bij een scheiding

Heeft u geld gespaard, dan staat dit doorgaans op een bank(spaar)rekening of een belegginsrekening. Ook zou u met het gespaarde geld goederen en zaken kunnen hebben gekocht, zoals een vakantiehuisje, een auto, kunst en dergelijke. Voor al deze vermogensbestanddelen geldt dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen van voor 1 januari 2018 de waarde dient te worden verdeeld.

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan zijn de bepalingen daarvan leidend bij de verdeling. Maar hoe en wanneer wordt de waarde vastgesteld?

 

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

Spaargeld

Juridisch gezien wordt als peildatum voor de omvang van de spaargelden de datum van ontbinding van de gemeenschap genomen.
Dit is de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. De partners kunnen in onderling overleg echter ook een andere peildatum kiezen, in het (nabije) verleden. Zo kan de “eindafrekening” van tevoren nauwkeurig bepaald worden en zijn er geen verrassingen.

Aandelen

Aandelen genoteerd aan de effectenbeurs, wisselen van waarde. Juridisch gezien worden deze op dezelfde wijze gewaardeerd als de spaargelden: als ‘peildatum’ voor de waarde van de aandelen wordt de datum van ontbinding van de gemeenschap genomen. Ook hier kunnen de partners in onderling overleg een andere peildatum kiezen, om van tevoren duidelijker inzicht in de eindafrekening te hebben.

Deelnemingen

Een deelneming kan betrekking hebben op een pakket aandelen in een B.V. of N.V. (of C.V.). Voor waardering van deze deelnemingen geldt ‘meten is weten’. Als de deelneming betrokken is bij de verdeling en/of de verrekening van het vermogen, doet u er goed aan om de onderneming te laten waarderen door een specialist (Register Valuator). Dat is zinvol als de belangen groot zijn, of als partijen in onderling overleg niet kunnen komen tot een vaststelling van de waarde van de deelneming.

Vooral bij huwelijkse voorwaarden kan het lastig zijn om goed inzicht in de daadwerkelijke verdeling van het vermogen te krijgen. Ik help u graag met mijn ervaring en expertise om e.e.a. helder te krijgen, zodat u weet waar u aan toe bent en tot goede afspraken kunt komen.

Wilt u meer weten?

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

 

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates