Roerende zaken - Arnoud Oostveen

Onder roerende zaken wordt verstaan zaken die geen inboedel zijn en geen onroerende zaken zijn. Bijvoorbeeld een auto, boot, caravan, motor, enzovoorts. Als de roerende zaken gemeenschappelijk bezit zijn (of vallen onder het te verrekenen vermogen bij huwelijkse voorwaarden), dan kunnen de roerende zaken onderling verdeeld worden, onder verrekening van de waarde ervan.

De partners zijn vrij om te kiezen hoe zij de roerende goederen willen waarderen. Als de partners er samen niet uitkomen dan kunnen zij in overleg een taxateur aanwijzen. Bij rechtbankprocedures zal de rechtbank een taxateur aanwijzen als partijen het niet eens kunnen worden over de waardering van de roerende zaken.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak