Arnoud Oostveen - Scheiden en Kinderen

Of je nu samenwoont, gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, voor de kinderen die je samen met je partner hebt moet het nodige geregeld worden en gelden er een aantal verplichtingen. In ondermeer het Burgerlijk Wetboek, Boek 1 wordt dit geregeld.

Als kinderen minderjarig zijn, hebben de ouders veelal beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat verandert na de scheiding niet. Ook na de scheiding houden de ouders samen het ouderlijk gezag. Dit volgt automatisch uit de wet. Volgens de wetgever blijft het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders, hoe de kinderen zich verder ontwikkelen.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag brengt met zich mee dat bij het overlijden van één van de ouders voor de periode dat de kinderen minderjarig zijn, de andere ouder automatisch alleen het ouderlijk gezag heeft. Een regeling over voogdij bij testament kan dit niet opzij zetten. Voogdij speelt alleen een rol, als beide ouders zouden komen te overlijden, terwijl een kind nog geen achttien jaar is.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Vul uw naam en e-mailadres in en ontvang het e-book per e-mail.