Of u nu samenwoont, gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, voor de kinderen die u samen met uw partner hebt moet het nodige geregeld worden en gelden er een aantal verplichtingen. In ondermeer het Burgerlijk Wetboek, Boek 1 wordt dit geregeld.

Als kinderen minderjarig zijn, hebben de ouders veelal beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat verandert na de scheiding niet. Ook na de scheiding houden de ouders samen het ouderlijk gezag. Dit volgt automatisch uit de wet. Volgens de wetgever blijft het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders, hoe de kinderen zich verder ontwikkelen.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag brengt met zich mee dat bij het overlijden van één van de ouders voor de periode dat de kinderen minderjarig zijn, de andere ouder automatisch alleen het ouderlijk gezag heeft. Een regeling over voogdij bij testament kan dit niet opzij zetten. Voogdij speelt alleen een rol, als beide ouders zouden komen te overlijden, terwijl een kind nog geen achttien jaar is.

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates