Huis na scheiding - Arnoud Oostveen

Voor veel scheidende mensen is de koopwoning het grootste vermogensbestanddeel waar afspraken over gemaakt moeten worden. Naast het feit dat de eigen woning een stuk (te verdelen of te verrekenen) vermogen is, hebben de maandelijkse lasten van de koopwoning een bepalende invloed op hoogte van de partneralimentatie.

Als u gaat scheiden zijn er 3 mogelijkheden:

  1. De woning “wordt toegedeeld” aan een van de partners;
  2. De woning wordt verkocht;
  3. De woning blijft onverdeeld, dus de woning blijft eigendom van beide partners.

Los hiervan geldt, dat als de woning privé-eigendom is van een van de partners, waarbij de andere partner niet heeft meegetekend voor de hypothecaire schuld, deze woning bij de betreffende partner kan blijven en die partner in beginsel ook gewoon kan blijven wonen.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak