Corona: RIVM Rapport van 14 juni 2020

  Het RIVM publiceerde op 14 juni 2020 haar meest recente rapport omtrent Covid-19. Als cijferliefhebber ben ik er eens ingedoken. Zie pagina 7 van het rapport: 5.707 / 6.059 = 94,2% van de overledenen is 65+ 5.376 / 6.059 = 88,7% van de overledenen is 70+ 4.751 / 6.059 = 78,4% van de overledenen

Meer scheidingen door crisistijd? Ik waag het te betwijfelen

Bent u al een beetje gewend aan het raken aan het thuis werken en leren? Na de eerste berichten en het instellen van de ‘intelligente lockdown’ hadden wij hier thuis vrij snel onze draai gevonden. Gelukkig heb ik kinderen met wie je een goed gesprek kunt hebben, die zelf ook wel de ernst van de

Scheiden in tijden van corona

In de media wordt voorspeld dat er na de coronacrisis een babyboom te verwachten is. En ook een toename van het aantal echtscheidingen. Ik heb geen glazen bol, maar zie wel dat het aantal aanvragen op dit moment gedaald is. Mensen geven in eerste instantie andere zaken prioriteit, zoals de kinderen thuis lesgeven. En het

Laat je niet bang maken door bange banken

Onlangs maakte de NHG bekend dat zij de leeneisen bij een scheiding heeft versoepeld. In het kort komt het erop neer dat de NHG geen normale acceptatietoets uitvoert – zoals bij een nieuwe hypotheek –  maar een beheertoets. NHG kijkt of de blijvende partner de hogere lasten kan dragen. Kan dit goed onderbouwd worden, dan

Drama door “bijwerkingen” van wetswijziging partneralimentatie 2020

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2020 in werking. In hoofdlijnen betekent dit dat het maximaal aantal jaren waarvoor partneralimentatie geldt, wordt ingekort van 12 jaar naar 5 jaar. Daarnaast geldt dat het tarief inkomstenbelasting waartegen de alimentatiebetaler de partneralimentatie

Belangrijke uitspraak Koopwoning & Hypotheek bij scheiden!

Op 29 juni 2018 heeft de geschillencommissie van het financieel klachteninstituut Kifid een zeer belangrijke uitspraak gedaan. Die uitspraak is van belang voor scheidende partners, waarvan één van de partners in de woning wil blijven wonen en de bank niet wenst mee te werken aan het ontslag hoofdelijk schuldenaarschap van de andere partner. Waar ging

Accountant niet objectief als bemiddelaar

Het komt maar al te vaak voor dat de huisaccountant bij een (echt)scheiding of belangenconflict partij kiest voor de (belangrijkste) opdrachtgever. In dit geval deed de huisaccountant dat in een nieuwe rol als bemiddelaar. Dat hij die opdracht niet schriftelijk had vastgelegd, is slordig. Dat hij niet duidelijk genoeg was over zijn rol is in

“THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW.” - SOCRATES