kosten bij een scheiding

Het beëindigen van een huwelijk of relatie is een emotioneel en vaak stressvol proces. Naast de emotionele impact komen er bij een scheiding ook verschillende kosten kijken. In dit artikel bespreken ik de kosten die komen kijken bij een scheiding, en geef ik een overzicht van het aantal scheidingen in Nederland de afgelopen 10 jaar. Tot slot vergelijken ik de kosten van het inschakelen van een advocaat met die van een mediator.

Aantal scheidingen in Nederland

In de afgelopen 10 jaar is het aantal scheidingen in Nederland redelijk stabiel gebleven, met een lichte daling. Volgens het CBS waren er in 2021 ongeveer 30.000 echtscheidingen en in 2022 ongeveer 28.000. In de jaren daarvoor schommelde dit aantal rond de 32.000 à 33.000. Hoewel het aantal huwelijken in Nederland afneemt, blijft het aantal scheidingen relatief hoog. Daarnaast zijn er jaarlijks circa 60.000 verbreking samenlevingsverbanden. Dus jaarlijks krijgen circa 200.000 mensen te maken met het “uit elkaar gaan”.

Kosten bij een scheiding

De kosten die komen kijken bij een scheiding kunnen flink uiteenlopen, afhankelijk van de complexiteit van de situatie. Kosten die vaak voorkomen zijn:

  1. Griffierechten: dit zijn de kosten voor de behandeling van de echtscheidingsprocedure door de rechtbank. In 2021 bedroegen de griffierechten voor een echtscheidingsprocedure €306 voor mensen met een laag inkomen en €632 voor mensen met een hoger inkomen.
  2. Advocatenkosten: voor een echtscheidingsprocedure is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. De kosten van een advocaat variëren, maar liggen gemiddeld tussen de €150 en €250 per uur (exclusief btw).
  3. Kosten voor een ouderschapsplan: wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. De kosten hiervan variëren, maar bedragen gemiddeld tussen de €400 en €600.
  4. Kosten voor een mediator: het inschakelen van een mediator is niet verplicht, maar kan helpen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De kosten voor een mediator liggen gemiddeld tussen de €100 en €200 per uur (exclusief btw).
  5. Kosten voor het verdelen van bezittingen en schulden: dit zijn kosten die gemaakt worden bij het verdelen van bijvoorbeeld de gezamenlijke woning, inboedel, pensioenrechten en schulden. Als bijvoorbeeld een koopwoning moet worden overgedragen naar één van de partners is er een zogenoemde “akte van verdeling” nodig die de notaris moet opstellen.

Advocaat versus mediator

Het inschakelen van een advocaat is noodzakelijk bij een echtscheidingsprocedure, omdat een advocaat de enige is die toegang heeft tot de rechtbank, om het verzoek tot echtscheiding in te dienen. Echter, als je gaat procederen kunnen de kosten voor een advocaat flink oplopen, vooral wanneer de scheiding complex is of wanneer er veel conflicten zijn. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een mediator uitkomst bieden. Een mediator helpt om gezamenlijk tot afspraken te komen en kan het proces soepeler laten verlopen. Hierdoor kunnen de totale kosten veel lager uitvallen dan wanneer er alleen een advocaat ingeschakeld wordt.

Conclusie

Bij een scheiding komen verschillende kosten kijken, zoals griffierechten, advocatenkosten en eventueel kosten voor een mediator. De totale kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de mate waarin beide partijen in staat zijn om tot gezamenlijke afspraken te komen. Hoewel het inschakelen van een advocaat noodzakelijk is, kan het in veel gevallen zinvol zijn om in eerste instantie een mediator in te schakelen. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen en eventueel de totale kosten te verlagen.

Om de kosten bij een scheiding zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om open en eerlijk te communiceren met je (ex-)partner en te streven naar gezamenlijke oplossingen.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates