kosten bij een scheiding

Veel families willen het vermogen binnen de familie houden en leggen dit testamentair vast. Zo kan er bepaald zijn dat het familievermogen dat wordt geërfd niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen. Het geërfde vermogen blijft dan buiten schot bij een eventuele echtscheiding. Dit wordt een “uitsluitingsclausule” genoemd. Is er sprake van een familievermogen, dan ziet u vaak dat partners trouwen onder huwelijkse voorwaarden waarbij tenminste het familievermogen uitgesloten wordt voor enige verdeling of verrekening.

Familievermogen wél verdelen / verrekenen bij scheiding

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft u een erfenis of schenking ontvangen zonder uitsluitingsclausule, dan zal dit verkregen vermogen (of een vordering daarop) moeten worden verdeeld bij helfte. Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan zijn deze bepalend of er wel/niet moet worden verdeeld of verrekend.

 

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

Gaat u scheiden dan kunt u in een convenant echter afwijkende afspraken maken over de verdeling van verkregen familievermogen. Partners mogen elkaar immers iets “gunnen”. Dit moet wel op de (fiscaal) juiste wijze gebeuren, anders beschouwt de fiscus het als een schenking tussen ex-echtgenoten, die vervolgens belast wordt met tenminste 30% schenkbelasting. Ik kan u helpen dit te voorkomen.

Als een verkregen schenking of erfenis met uitsluitingsclausule is opgegaan tijdens de dagelijkse gang van zaken tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld aan een reis of een nieuwe auto, dan wordt het moeilijk voor de begunstigde partner om dit vermogen terug te vorderen uit de gemeenschap of van de partner. Het zal dan neerkomen op bewijslast. Bij bemiddelingen of overlegscheidingen is dit een belangrijk gespreksonderwerp. De eventuele rechter bekijkt dit op basis van de feiten en omstandigheden.

Makkelijker is het als bijvoorbeeld de hypotheek ermee afgelost is. Dan kan de begunstigde eenvoudiger aantoonbaar het vermogen terugvorderen van de gemeenschap. (Let op: er kan sprake zijn van een verjaringstermijn.)

Familievermogen niet verdelen/ verrekenen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft de begunstigde partner een schenking of erfenis verkregen voorzien van een uitsluitingsclausule waarbij het verkregen vermogen bijvoorbeeld geparkeerd is op een eigen bankrekening of als het verkregen vastgoed op zijn/haar naam staat, dan zal dit vermogen bij een echtscheiding geheel buiten schot blijven. Het verkregene blijft dan privévermogen van de betreffende partner en hoeft niet te worden verdeeld.

Bij huwelijkse voorwaarden geldt in basis dat het door schenking of erfenis verkregene niet hoeft te worden verrekend (lees: gedeeld) bij echtscheiding. Als er sprake is van een verrekenbeding (bij einde huwelijk) dan kan het mogelijk zo zijn, dat een verkregen erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule wel moet worden verrekend bij einde van het huwelijk. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden is daarbij bepalend.

Een erfenis of schenking verdelen bij een scheiding, kent dus nogal wat haken en ogen.

Ik kan u helpen e.e.a. inzichtelijk te krijgen en de juiste stappen te zetten om het goed te regelen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

 

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates