kosten bij een scheiding

De partners zijn vrij om te kiezen hoe zij de goederen willen waarderen. Als de partners er samen niet uitkomen dan kunnen zij in overleg een taxateur aanwijzen. Bij rechtbankprocedures zal de rechtbank een taxateur aanwijzen, indien de partners het niet eens kunnen worden over de waardering van de inboedel.

In artikel 3:5 BW staat: “Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.”

In de rechtspraak wordt de vuistregel gehanteerd dat een “gewone” inboedel circa € 5.000 waard is. Wordt de gehele inboedel toegedeeld aan één van de partners en die inboedel is gemeenschappelijk (of valt onder het te verrekenen vermogen bij huwelijkse voorwaarden), dan dient er € 5.000 verrekend te worden met de partner die afziet van de inboedel.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates