Bij scheidingszaken is het van belang om te weten wie onderhoudsplichtig zijn voor het kind. De kring van onderhoudsplichtigen zijn:

De ouders (artikel 1:392 lid 1 BW);
De verwekker (artikel 1:394 BW);
De stiefouder (artikel 1:395 BW);
De met het gezag belaste niet-ouder (artikel 1:253w BW);
De overleden ouder (artikel 4:35 BW).

Dus als je gaat hertrouwen, wordt de nieuwe echtgenoot of echtgenote onderhoudsplichtig voor de kinderen uit een eerdere relatie van zijn of haar partner. In die gevallen kunnen er 3 of meer onderhoudsplichtigen zijn voor de kinderen. Ik kan je helpen dit inzichtelijk te maken en door te rekenen.

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates