Je kunt “gewoon” samenwonen zonder samenlevingscontract of overeenkomst. Wat zijn de verschillen?

Samenwonend met contract / overeenkomst

De inhoud van een samenlevingscontract is in beginsel vormvrij. Veel mensen spreken van een “standaard” samenlevingscontract, maar die bestaat eigenlijk niet.

Er zijn samenlevingscontracten waarin afspraken staan die zo ver gaan, dat het praktisch gezien min of meer een gelijkstelling aan het huwelijk betreft. Maar verreweg de meeste samenlevingscontracten regelen de meer basale zaken zoals de verdeling van de kosten van de huishouding, de woning en de rechten op partnerpensioen.

 

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

Voordat je iets kunt zeggen over wat de scheiding voor je gaat betekenen, is het belangrijk om de inhoud van het samenlevingscontract te kennen. Maar belangrijker is het om na te gaan hoe jullie tijdens de samenleving om zijn gegaan met de financiën. Uit de rechtspraak is bijvoorbeeld op te maken dat een woning die is bekostigd vanaf een gemeenschappelijk rekening, mogelijk economisch eigendom is geworden van beide partners, terwijl die woning maar op naam van 1 van de partners staat.

Ik krijg regelmatig de vraag, of er ook recht is op partneralimentatie bij mensen die samenwonen met een samenlevingscontract. Het antwoord is in beginsel nee, omdat artikelen 1:81 BW en 1:157 BW niet van toepassingen zijn op samenwoners. In die wetsartikelen staat beschreven wie rechtens aanspraak kan maken op partneralimentatie.

Samenwonend zonder contract / overeenkomst

Mensen die “gewoon” samenwonen zonder samenlevingscontract zijn in juridisch opzicht niets van elkaar als het gaat om vermogen, partneralimentatie en ouderdomspensioenrechten. Wel kunnen er “eenvoudige gemeenschappen” zijn ontstaan, door bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop van een woning en inboedelgoederen.

Ook bij mensen die samenwonen met contract is er geen recht op partneralimentatie. Dit, omdat artikelen 1:81 BW en 1:157 BW niet van toepassingen zijn voor samenwoners. In die wetsartikelen staat beschreven wie rechtens aanspraak kan maken op partneralimentatie. Alleen als in het samenlevingscontract staat beschreven dat er een recht is op partneralimentatie, dan kan die partneralimentatie worden afgedwongen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

 

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates