Gezag en erkenning - Arnoud Oostveen

In artikel 1:198 BW en 1:199 BW staat omschreven wie de vader en de moeder van een kind is. Als een kind tijdens het huwelijk geboren is, zijn de echtgenoten automatisch vader en moeder van het kind en geldt dat de ouders gezamenlijk het gezag hebben over het kind.

Bij een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht en voor mensen die samenwonen, ligt dat uiteraard iets anders. Dan kan er sprake zijn van erkenning zoals is omschreven in artikel 1:203 BW.

Als er sprake is van erkenning van het kind, dan betekent dit niet automatisch dat degene die het kind heeft erkend ook het gezag heeft over het kind. Het gezag is geregeld in ondermeer artikel 1:252 BW.

Alles over scheiden

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

“THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW.” - SOCRATES