Gezag en erkenning - Arnoud Oostveen

In artikel 1:198 BW en 1:199 BW staat omschreven wie de vader en de moeder van een kind is. Als een kind tijdens het huwelijk geboren is, zijn de echtgenoten automatisch vader en moeder van een kind en geldt dat de ouders gezamenlijk het gezag hebben over het kind. Bij huwelijken tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht en voor mensen die samenwonen ligt dat uiteraard iets anders. Dan kan er sprake zijn van erkenning zoals is omschreven in artikel 1:203 BW.

Als er sprake is van erkenning van het kind, dan betekent dit niet automatisch dat degene die het kind heeft erkend ook het gezag heeft over het kind. Het gezag is geregeld in ondermeer artikel 1:252 BW.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak