In artikel 1:198 BW en 1:199 BW staat omschreven wie de vader en de moeder van een kind is. Als een kind tijdens het huwelijk geboren is, zijn de echtgenoten automatisch vader en moeder van het kind en geldt dat de ouders gezamenlijk het gezag hebben over het kind.

Bij een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht en voor mensen die samenwonen, ligt dat uiteraard iets anders. Dan kan er sprake zijn van erkenning zoals is omschreven in artikel 1:203 BW.

Als er sprake is van erkenning van het kind, dan betekent dit niet automatisch dat degene die het kind heeft erkend ook het gezag heeft over het kind. Het gezag is geregeld in ondermeer artikel 1:252 BW.

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates