Ouderschapsplan - Arnoud Oostveen

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerd. Eén van de belangrijkste kenmerken is de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Zonder ouderschapsplan kunnen echtgenoten in beginsel niet scheiden.

In welke gevallen is een ouderschapsplan verplicht:

  1. bij echtscheiding;
  2. bij scheiding van tafel en bed;
  3. bij een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap;
  4. indien ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen uit elkaar gaan (samenwoners).

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. Het plan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst. In het ouderschapsplan moeten afspraken komen te staan over de minderjarige kinderen. De invulling van het ouderschapsplan is vormvrij. Er zijn echter wel een aantal minimumeisen over wat er in het ouderschapsplan moet staan:

  1. de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  2. de omgangsregeling met het kind;
  3. de wijze waarop u elkaar informeert over de ontwikkeling van het minderjarige kind;
  4. hoe gaat u om met de kosten van de verzorging en opvoeding van het minderjarige kind;
  5. hoe gaan jullie overleggen over belangrijke zaken die jullie kind aangaan.

Het verplichte ouderschapsplan heeft niet geleid tot minder juridische procedures. Sterker nog, er is gebleken dat het aantal juridische kwesties is toegenomen. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de ouders de gemaakte afspraken zoals die staan omschreven in het ouderschapsplan gaan afdwingen of willen laten wijzigen. Nu is het zo dat de situatie met jonge kinderen dynamisch is. Als ouders doe je er dan ook goed aan, om je afspraken periodiek te evalueren en als de kinderen wat ouder zijn deze afspraken met de kinderen te bespreken.

Ik kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan of bij de evaluatie daarvan.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak