Het komt maar al te vaak voor dat de huisaccountant bij een (echt)scheiding of belangenconflict partij kiest voor de (belangrijkste) opdrachtgever. In dit geval deed de huisaccountant dat in een nieuwe rol als bemiddelaar. Dat hij die opdracht niet schriftelijk had vastgelegd, is slordig. Dat hij niet duidelijk genoeg was over zijn rol is in ieder geval verwijtbaar. Zie daarvoor deze uitspraak.

Naar mijn inzichten is het voor de “huisaccountant” van partijen niet verstandig om te gaan bemiddelen bij het uit elkaar gaan van partijen. De accountant van partijen kan zeker wel behulpzaam zijn in het scheidingstraject en heeft daarin een belangrijke toegevoegde waarde. Hij of zij is immers degene die de onderneming van haver tot gort kent. Maar als het gaat om een vaststelling van een waarde of de verdeling van de onderneming is het van belang om dit over te laten aan een externe, onafhankelijke partij. Dat voorkomt dit soort gedoe.

Arnoud Oostveen

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates