In de media wordt voorspeld dat er na de coronacrisis een babyboom te verwachten is. En ook een toename van het aantal echtscheidingen. Ik heb geen glazen bol, maar zie wel dat het aantal aanvragen op dit moment gedaald is. Mensen geven in eerste instantie andere zaken prioriteit, zoals de kinderen thuis lesgeven. En het nog een beetje gezellig houden.

Gemeenschappelijk verzoek snel afgehandeld

Maar als je al met scheidingsplannen rondloopt, hoef je ze niet op een laag pitje te zetten. De berichten dat rechtbanken op dit moment alleen nog maar spoedzaken behandelen, zijn niet helemaal juist. Gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding worden namelijk schriftelijk ingediend en ook schriftelijk (snel) afgehandeld. Dat gaat dus gewoon door, ook tijdens deze coronacrisis. Als je echter geen gezamenlijk plan maakt, maar wilt procederen, dan is op dit moment geen voorspelling te doen over hoe lang dat kan gaan duren. Een bevriende advocaat schatte in misschien wel meer dan een jaar. Geen prettig vooruitzicht als je wilt scheiden.

Convenant van belang voor toeslagen

Zolang je nog geen verzoek tot echtscheiding hebt ingediend, heb je ook nog geen recht op toeslagen, zoals het kindgebonden budget of huurtoeslag. En dit maakt alles uit voor je financiële positie. Leef je al gescheiden en/of wil je op de kortst mogelijke termijn de scheiding afgehandeld hebben, dan is het dus zaak om samen tot een convenant te komen.

Mediation-apart-together

Ook als je – op dit moment – niet samen door één deur kan, kun je tot een convenant komen. Als beide partijen vertrouwen in mij hebben als mediator start ik een zogenaamd ‘mediation-apart-together’-traject: ik neem de te behandelen zaken met elk van jullie door en zorg dat er overeenstemming bereikt wordt, punt voor punt. Vanuit mijn jarenlange ervaring met echtscheidingen kan ik ook goede suggesties aandragen die voor beide partijen acceptabel zijn. Dit heb ik al een aantal keren gedaan en het werkt heel goed, een ‘vertaler’ tussen de twee partijen.

Op locatie, videobellen, digitaal

Van het eerste gesprek tot het indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank duurt gemiddeld twee maanden, is mijn ervaring. Dus aarzel niet als je de stap tot scheiden wilt nemen. Bel mij en we spreken af. Dat kan eventueel op locatie, ik heb een groot kantoor beschikbaar waar je tot wel 5 meter uit elkaar kunt zitten. Maar we kunnen ook videobellen. En voor veel zaken tijdens de procedure volstaat de telefoon en de mail. Er is dus geen beletsel om nu alles te regelen. Maar pas toch een beetje op elkaar, ook bij de scheiding.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates