Arnoud Oostveen - Scheiden en Vermogen

Jullie kunnen ook besluiten om de woning (tijdelijk) onverdeeld te laten, dus nog niet te verkopen. In het convenant kunt u dan afspraken opnemen over wat te doen in de periode dat de woning nog niet verkocht is en hoe jullie willen omgaan met de toekomstige verkoop. Belangrijk is ook dat dat goed wordt omschreven hoe jullie fiscaal met de woning om willen gaan of moeten gaan.

Stel dat de woning onverdeeld blijft en een van de partners blijft wonen en alle kosten van de hypotheek draagt, dan kan die achterblijvende partner niet zomaar de gehele hypotheekrente opvoeren als “rente eigen woning schuld”. In wezen betaalt de achterblijvende partner dan de helft van de hypotheekrente namens zichzelf en de helft voor en namens de ex-partner. Het gedeelte dat de achterblijvende partner voor en namens de ex-partner voldoet is te kwalificeren als partneralimentatie. Die is voor de achterblijvende partner aftrekbaar en voor de ex-partner belast. Voor de vertrekkende ex-partner is daarbij de voor en namens haar/hem betaalde hypotheekrente aftrekbaar, zodat per saldo gedurende maximaal 2 x 365 dagen een nihil aanslag zal volgen. Maar let wel, dit gaat alleen goed als er ook een basis is voor het betalen van partneralimentatie. Immers als de minstverdienende partner de achterblijvende partner is die de gehele hypotheekrente betaalt, dan kan er natuurlijk geen sprake zijn van een omgekeerde alimentatieverplichting.

Het eigen woning forfait dient bij een dergelijk situatie anders fiscaal te worden behandeld. Per saldo geldt dat de achterblijvende partner het gehele eigenwoningforfait voor zijn rekening neemt. Ik kan u helpen dit inzichtelijk te krijgen.

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak