Hulp bij scheiden door Arnoud Oostveen

Geen bemiddeling, wel overleg

Lang niet alle zaken zijn geschikt voor bemiddeling. Als er een grote onbalans is in machtsverhouding, emotie en kennisniveau is mediation niet geschikt.

Een onbalans tref je vaak bij partners van succesvolle ondernemers, vermogende particulieren en managers die vaak omringd zijn door verschillende adviseurs en de juiste kanalen weten te vinden. De partner weet dan niet goed of zij wel over de juiste informatie beschikt en hoe zij die informatie moet vertalen.

Als u in zo’n situatie zit, dan nog hoeft u niet persé te procederen. U kunt dan kiezen voor een overlegscheiding en mij als belangenbehartiger inschakelen.

Wat is een overlegscheiding?

Een overlegscheiding is een scheiding, waarbij u en uw partner met ieder een eigen adviseur in overleg treden om zo te komen tot een totaalregeling bij scheiding. Het voordeel van een overlegscheiding is, dat u en uw partner terug kunnen vallen op een eigen adviseur, die vanuit uw eigen belangen naar de zaak kijkt en vanuit dat oogpunt u ook zal adviseren en uw belangen zal behartigen.

De partners en de betrokken adviseurs spreken dan met elkaar af om gedurende de periode van overleg zich tot het uiterste inspannen om te komen tot een totaalregeling die wordt vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan.

Keep your eyes in the prize

Het voordeel om mij in te schakelen als belangenbehartiger is dat ik als niet-advocaat als minder bedreigend ervaren wordt. Ik ben immers niet gerechtigd om te procederen. De wederpartij ziet dat als een handreiking tot overleg en is dan ook sneller geneigd tot het voeren van gesprekken en onderhandelingen. Maar het belangrijkste voordeel is, dat ik me richt op de (financiële) inhoud en niet op de emotie. ‘I keep my eyes on the prize’ en ’the prize’ is een goede regeling waar u verder mee kunt.

Voor de advocatuur ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Zij zijn gewend aan juridische krachtmetingen en om te dreigen met procedures. In de loop der jaren hebben veel advocaten mij leren kennen. Ze weten dat ik niet makkelijk ben, maar wel heel goed weet waar ik het over heb. Ik denk heel snel en zie dwarsverbanden en oplossingen. Ik ben hard op de inhoud, maar zacht voor de mens.

Hoe het ook zij, je moet je vak verstaan. Ik doe de hele dag niets anders dan te adviseren op financieel en fiscaal gebied bij scheidingen. En alleen als je daar dag in dag uit mee bezig bent, kun je het écht goed doen.

Plan van aanpak

Op het moment dat u mij inschakelt om uw persoonlijke belangen te behartigen, zal ik eerst samen met u de situatie inventariseren. We stippelen samen een plan van aanpak uit om zo te komen tot een regeling waar u zich goed bij voelt.

Stappenplan overlegscheiding

Overlegscheiding met mij als belangenbehartiger verloopt in hoofdlijnen als volgt:

  1. Inventariseren situatie;
  2. Informatie en advies omtrent financiële zaken;
  3. Voorstel aan uw partner;
  4. Ik en de advocaat/adviseur van uw partner zullen onderling corresponderen over het voorstel;
  5. Mogelijkheid: 4-gesprek(ken);
  6. Ouderschapsplan proberen op te stellen;
  7. Overeenstemming bereiken;
  8. Wordt er overeenstemming bereikt? Dan stellen we het convenant op en wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank.

Succes overlegscheiding

Een overlegscheiding met mij als belangenbehartiger kan alleen succesvol zijn als uw partner er ook echt wil uitkomen. Op het moment dat een overlegscheiding niet slaagt en procederen de enige weg blijkt te zijn, draag ik uw dossier over aan een advocaat en blijf ik op de achtergrond betrokken bij uw zaak. Al het door mij gedane werk wordt daarbij overgedragen en overgenomen door de advocaat en leidt dus niet tot dubbele kosten. Voor wat betreft de financiële en fiscale aspecten zal ik de benodigde processtukken en teksten uitwerken voor de behandelend advocaat. Door die samenwerking krijgt u het het beste procesresultaat, omdat dan de juridische expertise van de advocaat wordt gekoppeld aan mijn financiële en fiscaal/juridische expertise.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates