(Ver)Rekenkunst bij Huwelijkse Voorwaarden

Veel huwelijkse voorwaarden kennen een zogenoemd ‘periodiek verrekenbeding’. De uitleg en de afwikkeling van een periodiek verrekenbeding na scheiding is één van de meest lastige zaken in de afwikkeling van een scheiding. Er is veel rechtspraak over geweest en met ingang van 1 september 2002 is de Wet regels Verrekenbedingen van toepassing, waar ook de

Arnoud Oostveen - Arnoud

Scheiden op latere leeftijd

Wanneer partners na een langdurig huwelijk gaan scheiden, is dit een wezenlijk andere scheidingszaak dan wanneer mensen op jonge leeftijd en/of met minderjarige kinderen gaan scheiden. Het is dan ook van belang, dat een scheiding op latere leeftijd anders wordt benaderd. In de praktijk kom je nogal eens tegen dat een dergelijke scheiding “standaard” wordt

Scheiden en inkomen - Arnoud Oostveen

De ongewenste effecten van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS) is een wet die ervoor zorgt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten naar redelijkheid en billijkheid worden verdeeld bij scheiding. Op zich zijn er niet veel negatieve aspecten te bedenken van deze wet, maar de wet heeft wel een paar ongewenste effecten. In dit artikel ga ik

Huis na scheiding - Arnoud Oostveen

Scheiden? Huis verkopen meestal niet nodig!

Bij scheidingen speelt wat betreft de financiën, de koopwoning vaak een hoofdrol. Moet de woning verkocht worden, of kan één van jullie er na de scheiding in blijven wonen? Wat daarbij van belang is, is dat de hypotheekrente na scheiding volledig aftrekbaar blijft. En dat is niet zo simpel, juist omdat banken in veel gevallen

sparen en beleggen - Arnoud Oostveen

Alimentatiedrama door recente uitspraak Hoge Raad!

Alimentatiedrama door recente uitspraak Hoge Raad! Dat alimentatie al geen fijn bespreekonderwerp is, is iedereen bekend. Maar nu de Hoge Raad zich op 7 juli jongstleden heeft uitgesproken over de vraag op welke wijze de partneralimentatie moet worden berekend, slaan bij alle deskundige rekenaars de stoppen door. Bovendien leidt deze uitspraak tot veel rechtsonzekerheid en

Behoefte aan partneralimentatie onvoldoende onderbouwd

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 mei 2017 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHAMS:2017:1932) die van belang is voor de alimentatie verzoekende partner. De kern van deze zaak is dat de vrouw onvoldoende haar behoefte aan partneralimentatie heeft onderbouwd. Bovendien heeft de rechter rekening gehouden met de verdiencapaciteit van de vrouw, waardoor de eerder door de man

Woning verkopen - Arnoud Oostveen

Blijven wonen of verkopen

Bij scheidingen speelt wat betreft de financiën, de eigen woning meestal de hoofdrol en dit is momenteel een behoorlijke kopzorg. Moet de woning verkocht worden, of kan één van de partners na de scheiding in de woning blijven wonen? Wat daarbij van belang is, is dat de hypotheekrente na scheiding volledig aftrekbaar blijft. En dat

Arnoud Oostveen Scheidingszaken

Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

Als je getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) gelden de wetsartikelen die zijn opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 1:94 BW staat: “van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen”. Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel “beperking van de wettelijke

“THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW.” - SOCRATES