sparen en beleggen - Arnoud Oostveen

Alimentatiedrama door recente uitspraak Hoge Raad!

Alimentatiedrama door recente uitspraak Hoge Raad! Dat alimentatie al geen fijn bespreekonderwerp is, is iedereen bekend. Maar nu de Hoge Raad zich op 7 juli jongstleden heeft uitgesproken over de vraag op welke wijze de partneralimentatie moet worden berekend, slaan bij alle deskundige rekenaars de stoppen door. Bovendien leidt deze uitspraak tot veel rechtsonzekerheid en

Behoefte aan partneralimentatie onvoldoende onderbouwd

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 mei 2017 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHAMS:2017:1932) die van belang is voor de alimentatie verzoekende partner. De kern van deze zaak is dat de vrouw onvoldoende haar behoefte aan partneralimentatie heeft onderbouwd. Bovendien heeft de rechter rekening gehouden met de verdiencapaciteit van de vrouw, waardoor de eerder door de man

Woning verkopen - Arnoud Oostveen

Blijven wonen of verkopen

Bij scheidingen speelt wat betreft de financiën, de eigen woning meestal de hoofdrol en dit is momenteel een behoorlijke kopzorg. Moet de woning verkocht worden, of kan één van de partners na de scheiding in de woning blijven wonen? Wat daarbij van belang is, is dat de hypotheekrente na scheiding volledig aftrekbaar blijft. En dat

Arnoud Oostveen Scheidingszaken

Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

Als je getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) gelden de wetsartikelen die zijn opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 1:94 BW staat: “van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen”. Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel “beperking van de wettelijke

Download gratis mijn e-book "All about Money"

Hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden.

Download gratis mijn e-book

Maak een vrijblijvende afspraak