Scheiden en inkomen - Arnoud Oostveen

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS) is een wet die ervoor zorgt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten naar redelijkheid en billijkheid worden verdeeld bij scheiding. Op zich zijn er niet veel negatieve aspecten te bedenken van deze wet, maar de wet heeft wel een paar ongewenste effecten. In dit artikel ga ik daar op in.

Huwelijkse Voorwaarden: “Koude Uitsluiting”

Echtparen die voor ingang van de Wet VPS in 1994 huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen met als bedoeling “koude uitsluiting” worden door de Wet VPS in wezen gedwongen alsnog een deel van hun vermogen (in dit geval het pensioenvermogen) te verdelen. Althans als één van de partijen een beroep doet op deze wet bij echtscheiding. In wezen is dus te stellen dat de Wet VPS indruist tegen de bedoeling van partijen. Immers tot 1994 gold de uit de rechtspraak volgende pensioenverrekening volgens het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981 (Boon / Van Loon).

Opvolgende huwelijken: partnerpensioen & lotsverbondenheid

In artikel 57 van de Pensioenwet, zijn de gevolgen van echtscheiding met betrekking tot het partnerpensioen vastgelegd. In het eerste lid van dit artikel staat het als volgt omschreven: “Indien de partnerrelatie van een deelnemer eindigt door scheiding verkrijgt de gewezen partner van de deelnemer een zodanige aanspraak op partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die gewezen partner zou hebben behouden indien op het tijdstip van scheiding zijn deelneming zou zijn geëindigd”. Concreet betekent dit, dat het volledig opgebouwde partnerpensioen, dus ook het partnerpensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, voor de ex-partner is. Met een voorbeeld zal ik het ongewenste effect uitleggen.

Voorbeeld:

Bram is pas op latere leeftijd een vrouw tegen gekomen, met wie hij zijn leven wilde delen. Op de leeftijd van 56 jaar gaat hij een geregistreerd partnerschap aan met Irma die dan 47 jaar is. Een half jaar later loopt hun relatie op de klippen en zij laten hun geregistreerd partnerschap ontbinden. Door artikel 57 van de Pensioenwet, krijgt Irma nu een aanspraak op het geheel tot dan toe door Bram opgebouwde partnerpensioen.

Bram gaat op 59 jaar met pensioen en komt Loes (52) tegen met wie hij kort daarop trouwt. Samen kopen zij een prachtige woning midden in de natuur. Bram heeft een goed pensioeninkomen wat dit mede mogelijk maakt. Bram wordt ziek en de levensverwachting van Bram is niet erg lang. Bram vraagt mij om zijn financiële zaken in kaart te brengen. Ik moet Bram en Loes onaangenaam nieuws brengen. Doordat Bram zijn partnerpensioen, dat hij heeft opgebouwd tot zijn 57e jaar, gereserveerd staat voor Irma, kan zijn huidige vrouw Loes nauwelijks partnerpensioen tegemoet zien indien Bram zou komen te overlijden. Voor Loes, die financieel afhankelijk is van Bram, betekent dit dat zij na het overlijden van Bram de woning direct zal moeten gaan verkopen.

Bram en Loes hebben aan mij gevraagd wat zij aan deze ongewenste situatie kunnen doen. Immers Bram en Loes zijn voor elkaar bestemd en financieel afhankelijk van elkaar. Irma, met wie Bram slechts een half jaar samen is geweest, ontvangt na het overlijden van Bram nagenoeg al zijn partnerpensioen, terwijl er op geen enkele wijze sprake is van enige lotsverbondenheid. Irma is jonger dan Bram, heeft altijd een eigen inkomen gehad en is bovendien hertrouwd.

Ik besluit daarop een brief aan Irma te schrijven, waarin ik de situatie uitleg en waarbij ik haar er op wijs dat de reservering van de partnerpensioenen over en weer geldt. Ik vraag haar namens Bram om een overeenkomst te ondertekenen waarin partijen verklaren over en weer af te zien van elkaars partnerpensioen. Irma heeft per brief laten weten niet mee te willen werken.

Wetswijziging gewenst

Bram is ten einde raad en besluit zich te wenden tot de vakbonden en politieke partijen. Maar tot op heden is er niets gedaan aan deze naar zijn mening “rechtsongelijkheid”. Ik deel deze mening van Bram.

Ik roep dan ook de politiek op, om iets te gaan doen aan deze ongewenste effecten van de Wet VPS. Deel dit artikel, zodat een beweging op gang komt om de wet aan te passen tegen deze ongewenste effecten.

Gratis E-book “All about Money”

Wil je meer weten over pensioen bij scheiding? Vraag dan mijn gratis e-book “All about Money” hieronder aan. Je ontvangt na het aanvragen het e-book direct per e-mail.

Natuurlijk kun je mij ook even bellen of mailen met je vraag op 088 61 61 000 of office@arnoudoostveen.nl. Doe het gerust, het verplicht je tot niets.

Ing. Arnoud P.H. Oostveen FFP

Relevante links:

Gehuwd met huwelijksvoorwaarden

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates