Huis na scheiding - Arnoud Oostveen

Bij scheidingen speelt wat betreft de financiën, de koopwoning vaak een hoofdrol. Moet de woning verkocht worden, of kan één van jullie er na de scheiding in blijven wonen? Wat daarbij van belang is, is dat de hypotheekrente na scheiding volledig aftrekbaar blijft. En dat is niet zo simpel, juist omdat banken in veel gevallen niet meewerken. Maar gelukkig is er een uitkomst: de “overdracht van de economisch eigendom” van de woning. Hierdoor kan één van de partners toch betaalbaar blijven wonen.

Er zijn veel redenen waarom na een scheiding één van de partners in de gezamenlijke woning wil blijven wonen. Het kan daarbij gaan om rust te bieden aan de kinderen, zodat deze hun vertrouwde woonplek behouden. Ook speelt de huidige woningmarkt een grote rol. De betaalbaarheid van de hypotheeklasten is vaak niet het probleem. Door de lage marktrente is de netto hypotheeklast meestal lager dan je kwijt zou zijn aan een huurwoning.

Hypotheek en hypotheekrente

Op het moment dat je het voornemen om te blijven wonen met de bank bespreekt, loopt het daar nogal eens spaak. Door bankregels wil de bank niet meewerken aan het schrappen van de andere partner als hoofdelijk schuldenaar. Hierdoor is het overnemen van de woning door jou niet mogelijk. In dergelijke gevallen lijken het samen aanhouden van de woning of verkoop van de woning de enige opties. Het grote nadeel hiervan is het verlies van hypotheekrenteaftrek na verloop van tijd. De Wet op de Inkomstenbelasting 2001 kent een tijdelijke regeling in geval van echtscheiding. Deze houdt in dat voor de vertrekkende partner de hypotheekrente nog maximaal 2 jaar na vertrek aftrekbaar blijft. Daarna vervalt de aftrek en stijgen de hypotheeklasten aanzienlijk waardoor het blijven wonen van één van de partners financieel gezien veel moeilijker wordt.

Overdracht Economisch Eigendom

Om het verlies van hypotheekrenteaftrek te voorkomen en de betaalbaarheid te kunnen waarborgen, kun je overwegen om “de economische eigendom” over te dragen. Het voordeel van overdracht van de economische eigendom is, dat de hypotheekrente voor jou volledig aftrekbaar wordt en dat de jullie nu met elkaar kunnen afrekenen. Dit kunnen jullie in een speciaal fiscaal convenant regelen, zonder dat de bank daartoe toestemming hoeft te geven.

Nadeel Overdracht Economisch Eigendom

Een nadeel is dat de vertrekkende partner, door het niet willen meewerken van de bank, hoofdelijk schuldenaar blijft voor de hypotheek. Verbintenisrechtelijk kan de bank jullie beiden blijven aanspreken op de gehele hypotheekverplichting. Welke afspraak jullie daarover ook in het convenant opnemen (zoals elkaar voor deze aanspraken vrijwaren). Jullie afspraak is niet bindend naar de bank toe. Het is dus belangrijk om een goede afweging te maken over de risico’s voor jullie beiden. In ieder geval is het belangrijk om je goed te laten informeren en te adviseren.

Deze bijzondere maatwerkafspraak vergt specialistische fiscale en juridische kennis. Ik kan je daarbij helpen.

Gratis E-book “All about Money”

Wil je meer weten over hoe je om kunt gaan met de koopwoning bij je scheiding? Vraag dan mijn gratis e-book “All about Money” hieronder aan. Je ontvangt na het aanvragen het e-book direct per e-mail.

Natuurlijk kun je mij ook even bellen of mailen met je vraag op 088 61 61 000 of office@arnoudoostveen.nl. Doe het gerust, het verplicht je tot niets.

Ing. Arnoud P.H. Oostveen FFP

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates