Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is omschreven hoe om dient te worden gegaan met het door de echtgenoten tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Deze wet geldt dus niet voor mensen die samenwonen.

In de Pensioenwet is omschreven hoe om dient te worden gegaan met het partnerpensioen. Die wet geldt voor gehuwden (en geregistreerd partners) en vaak ook voor samenwonenden met een samenlevingscontract.

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is op 28 april 1994 ondertekend en regelt het recht op pensioenverevening bij echtscheidingen van na 1 mei 1995 en is regelende wetgeving. Echtgenoten mogen daar vanaf wijken in het convenant. De werking van de wet is dat het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt gedeeld bij helfte, op het moment dat de pensioenuitkeringen ingaan. De ex-partner krijgt daarbij een rechtstreekse vordering op de betreffende pensioenuitvoerder die ook rechtstreeks aan de ex-partner gaat uitbetalen op het moment dat de betreffende pensioengerechtigde partner met pensioen gaat.

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

De Pensioenwet

De Pensioenwet (artikel 57 lid 1)bepaalt dat na scheiding de ex-partner recht behoudt op een “bijzonder” partnerpensioen. Ofwel het partnerpensioen is wat we vroeger het weduwe- / weduwenaarspensioen noemde. Het gaat daarbij om het partnerpensioen dat tot en met het huwelijk is opgebouwd.

Maatwerk pensioenverevening

Met name voor oudere mensen die gaan scheiden is de behandeling van pensioen erg belangrijk. De wet biedt ook goede mogelijkheden om de pensioenen zo af te stemmen, dat beide partners daar profijt van kunnen hebben. Dat vergt overleg en maatwerk. Ik kan u daarbij helpen.

Pensioen Eigen Beheer voor DGA’s

Je ziet in de praktijk dat veel Directeur Groot Aandeelhouders (DGA) hun pensioen binnen de onderneming hebben opgebouwd. Er wordt dan gesproken over “eigen beheer”. Op de balans van de onderneming werd een pensioenvoorziening gevormd. Dat werd vooral gedaan om belastingheffing over bedrijfswinsten te verschuiven naar later. Het voordeel was dat door pensioen in eigen beheer te voeren, er meer liquiditeiten overbleven binnen de onderneming. Die konden dan worden gebruikt om investeringen te doen, waardoor de onderneming (sneller) kon groeien. Concreet betekent dit wel, dat de pensioenvoorziening in eigen beheer van de DGA afhankelijk is geworden van het succes van de onderneming. Niet zelden kom je pensioenvoorzieningen op de balans van de onderneming tegen, waartegenover geen enkele zekerheid staat.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates