Hulp bij scheiden door Arnoud Oostveen

Als u samen met uw partner kiest voor een mediation traject, dan gaat u de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Het inplannen van een kennismakingsgesprek kan meestal binnen 3 werkdagen. Afspraken zijn ook mogelijk buiten reguliere kantoortijden. Een eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. U kan dan goed beoordelen of mijn aanpak bij u past en of het klikt. Ik kan dan ook onderzoeken hoeveel tijd ik moet investeren om uw scheiding van A tot Z te begeleiden. Aan het einde van het kennismakingsgesprek kan ik u dan exact aangeven wat het traject gaat kosten. Dus voor u geen verrassingen achteraf.

 

Download kosteloos mijn e-book: "Alles over scheiden"

Het complete handboek voor mensen die gaan scheiden.
Ik respecteer uw privacy,
er worden geen gegevens van u gevraagd.
Download e-book

 

Stap 2: Inventarisatiegesprek

Voorafgaand aan het inventarisatiegesprek heeft u alle benodigde (financiële) stukken verzameld die we nodig hebben. Daartoe ontvangt u van mij een lijst benodigde stukken. Ook kan ik u aan het einde van het kennismakingsgesprek wat “huiswerk” hebben meegegeven zoals het doornemen van een model ouderschapsplan en een uitgavenlijst.

Tijdens het inventarisatiegesprek nemen we de stukken door en ga ik u “het hemd van het lijf vragen” om zo duidelijk te krijgen wat uw beider wensen en doelstellingen zijn.

Het inventarisatiegesprek kan meestal binnen 3 dagen na het kennismakingsgesprek worden ingepland. Ook buiten reguliere kantoortijden.

Stap 3: Uitwerken

Ik ga nu aan de slag met alle stukken, met als uitgangspunt uw wensen en doelstellingen. Ik werk alles voor u uit:

 1. Analyse huwelijksvoorwaarden / samenleefcontract (indien van toepassing)
 2. Vermogen & Verdeling / Verrekening
 3. Huis & Hypotheek
 4. Wonen in de toekomst
 5. De onderneming in scheiding (indien van toepassing)
 6. De kosten van de kinderen en de verdeling daarvan (indien van toepassing)
 7. Concept ouderschapsplan (indien van toepassing)
 8. Fiscale optimalisatie, inclusief toeslagenoptimalisatie
 9. Jurisprudentieonderzoek (indien van toepassing)
 10. Partneralimentatie
 11. Pensioen en oudedagsvoorzieningen
 12. Praktische zaken

Ik heb circa 1-2 weken nodig om alles voor u uit te werken. Ik stuur u een samenvatting van mijn bevindingen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, belt u mij dan gerust. Natuurlijk kunt u mij ook een e-mail of WhatsApp-bericht sturen. Bovenin dit scherm ziet u alle contactmogelijkheden. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend.

 

Stap 4: Bespreking uitwerkingen

Samen met u bespreek ik al mijn bevindingen en zal ik de zaken toelichten. U ontvangt van mij alle achterliggende informatie en berekeningen. Voor deze bespreking hebben we meestal zo’n 2-3 uur tijd nodig.

De ervaring leert dat verreweg de meeste partners tijdens dit gesprek in hoofdlijnen tot overeenstemming kunnen komen en er dus kan worden overgegaan naar stap 5. Dat komt omdat ik alle onderwerpen in de onderlinge samenhang heb geanalyseerd. Soms komt het voor dat partners wat meer tijd willen nemen om de zaak te overdenken en zal er een vervolgbespreking worden ingepland.

Stap 5: Opmaak convenant

Als er overeenstemming op hoofdlijnen is bereikt, zal ik deze overeenstemming omschrijven in een zeer gedetailleerd concept convenant. Ik zorg ervoor dat alle afspraken op een juiste juridische, financiële en fiscale wijze zijn vastgelegd. Een goed en gedetailleerd convenant zorgt voor minder gedoe in de toekomst en geeft ook geen verrassingen bij een controle van de belastingdienst.

Het concept convenant stuur ik meestal binnen 1 week toe.

Stap 6: Afstemmen convenant en definitief maken

De ervaring leert dat de meeste partners na het bestuderen van het concept convenant nog enkele kleine aanpassingen willen doorvoeren en dat dit per e-mail wordt afgestemd. Ook zijn er partners die het concept convenant graag nog een keer doornemen, voordat het definitief wordt gemaakt.

Als het convenant zijn definitieve vorm heeft gekregen, maak ik ook voor u het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding op en de overige processtukken.

Stap 7: Procedurele afwikkeling door de Rechtbank

Ik stuur het getekende convenant (inclusief het eventuele ouderschapsplan) naar de behandelend advocaat. Dit is een zuiver administratieve procedure. U hoeft niet bij de advocaat of de rechtbank te verschijnen. Alles wordt schriftelijk afgewikkeld.

Binnen 2-6 weken wordt de beschikking (= uitspraak) afgegeven. De beschikking zal direct daarop met een zogenoemde “akte van berusting” worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u daadwerkelijke gescheiden.

Stap 8: Begeleiding van zaken

Na de scheiding moet er nog het nodige worden geregeld. Dat kan zijn het op naam zetten van een woning, de verkoop van de woning, het aanvragen van toeslagen, de tenaamstelling van bankrekeningen wijzigen, enzovoorts. Desgewenst kan ik u hierbij helpen.

Binnen 2 jaar moet bij de pensioenuitvoerders worden aangegeven wat u heeft afgesproken over de pensioenen. Daar zijn speciale formulieren voor. Desgewenst kan ik deze formulieren voor u invullen en afwikkelen.

Stap 9: Afwikkeling

Als alle werkzaamheden door mij zijn afgerond, zal ik uw dossier sluiten. Indien er in de toekomst iets wijzigt in uw omstandigheden, kunt u wederom een beroep op mij doen.

Totale doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van het bemiddelingstraject bedraagt circa 6 weken. Indien er sprake is van spoed, kunnen we het in overleg zo organiseren dat het traject wordt versneld naar 2 weken. De rechtbankprocedure kan in principe niet versneld worden en duurt 2-6 weken.

Contact opnemen

Voelt u zich vrij om mij te bellen, te berichten via WhatsApp of te e-mailen voor een afspraak. Ik ben ook buiten reguliere kantooruren bereikbaar. Dus ook in de avond en in het weekend. Omdat ik er voor u zal zijn op de momenten dat u mij nodig heeft.

Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bevechten van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe. - Socrates