Een veel gestelde vraag van mensen die gaan scheiden is wat een (echt)scheiding gaat kosten. Er zijn veel factoren die de kosten van een scheiding bepalen. In dit artikel beschrijf ik de belangrijkste factoren die de kosten van een scheiding bepalen. Bovendien geef ik adviezen om de kosten te beperken.

1. Wrok

De meest belangrijke en kostenbepalende factor van scheiden is wrok. Wrok wordt veroorzaakt door emoties die hun basis hebben in teleurstellingen. Maar het kan ook de basis hebben in het gevoel te hebben gefaald in het laten welslagen van de relatie. Al die teleurstellingen kunnen leiden tot boosheid en wrok.

Als u niet in staat bent om de gevoelens van wrok te reguleren, dan zal het scheidingstraject lastig worden door de zicht ontnemende wrok. Dat maakt zo’n traject vaak erg ingewikkeld, emotioneel, langdurig en kostbaar. Als u zich dan beseft dat een scheiding in wezen niets anders is dan het ontbinden van een overeenkomst, dan begrijpt u ook dat alle emoties ten spijt, het uiteindelijk gaat om de inhoud en niet om de vorm. Er moet een overeenkomst, die we de relatie noemen, worden ontbonden en dat kan alleen op een zakelijke manier. Daarom is het goed om voor uw gevoelens van wrok deskundige hulp te zoeken en de scheiding zakelijk af te wikkelen.

2. Samen, overlegscheiding of procederen

De 2e kostenbepalende factor is de route die u gaat kiezen. Er zijn 3 mogelijke routes die kunnen leiden tot een scheiding:

1. een gezamenlijk traject met een bemiddelaar (mediator);
2. een overlegscheiding waar bij jullie ieder uw eigen adviseur hebben en waarbij jullie en de adviseurs tot doel hebben om er in overleg uit te komen;
3. een rechtbankprocedure.

Bemiddeling / Mediation

Mediation lijkt de laatste jaren het toverwoord te zijn bij scheidingen. Toch is mediation lang niet altijd de juiste route. Kort gezegd is het doel van mediation het oplossen van conflicten. Daarbij stimuleert een mediator u om zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

Mijn ervaring is dat bij verreweg de meeste scheidingen er geen sprake is van een conflict, maar van wederzijdse teleurstellingen. Ondanks die teleurstellingen willen de meeste mensen er samen goed uitkomen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Er is een gebrek aan informatie die scheidende mensen onzeker maakt. Mensen zijn primair op zoek naar oplossingen op financieel gebied. Een advocaat / mediator is in beginsel niet de aangewezen persoon om mee te denken aan financiële oplossingen, hij of zij begeleid alleen het proces. En als het inzicht in de financiële toekomst ontbreekt, dan zal dat ook onzekerheid geven wat het proces vertraagt en kostbaar maakt. Daarom is het van belang dat u aan de slag gaat met een bemiddelaar die ook specifieke kennis heeft van financiële zaken.

Overlegscheiding

Lang niet alle zaken zijn geschikt voor bemiddeling. Als er een grote onbalans is in machtsverhouding, emotie en kennisniveau is mediation niet geschikt. Als u in zo’n situatie zit, dan nog hoeft u niet persé te procederen. U kunt dan kiezen voor een overlegscheiding en een specialist als belangenbehartiger inschakelen.

Een overlegscheiding is een scheiding, waarbij u en uw partner met ieder een eigen adviseur in overleg treden om zo te komen tot een totaalregeling bij scheiding. Het voordeel van een overlegscheiding is, dat u en uw partner terug kunnen vallen op een eigen adviseur, die vanuit jouw eigen belangen naar de zaak kijkt en vanuit dat oogpunt u ook zal adviseren en uw belangen zal behartigen.

De partners en de betrokken adviseurs spreken dan met elkaar af om gedurende de periode van overleg zich tot het uiterste in te spannen om te komen tot een totaalregeling die wordt vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan. Afhankelijk van de opstelling van uw partner, hoeven de kosten van een overlegscheiding niet veel af te wijken ten opzichte van de kosten van een bemiddelingstraject.

Rechtbankprocedure

Als een bemiddelingstraject of overlegscheiding niet mogelijk is dan is een procedure via de rechtbank nog de enige weg.

Het begint met het inschakelen van een advocaat. Uw advocaat dient bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding in. Ook nevenvoorzieningen zoals alimentatie en het verdelen van de bezittingen en schulden kunnen hierin worden opgenomen. Als er kinderen zijn, moet een ouderschapsplan worden meegestuurd met het verzoekschrift.

Een rechtbankprocedure kan jaren duren. In eerste plaats omdat er zogenoemde “termijnen” gaan lopen, waarvoor uitstel kan worden gevraagd. Alleen al de eerste stap, vanaf het moment dat uw advocaat het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend duurt al zo’n 3 maanden, zonder dat er iets inhoudelijks gebeurt. Al met al kan zo’n traject al snel een jaar duren. Daarna is nog hoger beroep mogelijk, dat ook al snel een jaar kan gaan duren. Bij zaken met enig belang, kunnen de kosten voor een procedure oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per partner.

3. Werking van gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro Deo)

Mensen met een laag inkomen en met weinig vermogen, kunnen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de echtscheidingsprocedure. In 2015 publiceerde HiiL Innovating Justice het onderzoeksrapport “De rechtvaardigheid van scheidingsprocedures”. HiiL schrijft in haar rapport: “[..] Het financieringssysteem voor rechterlijke macht en advocaten beloont nog steeds extra procedures, in plaats van het bereiken van duurzame oplossingen.” Kort samengevat betekent dit dus, dat hoe meer procedures de advocaat kan voeren, hoe meer inkomsten de advocaat ook heeft.

Wist u dat een advocaat voor een echtscheidingsprocedure € 1.050,– aan vergoeding krijgt van de overheid? Dit betekent dat bij een gemiddeld tarief van een advocaat, de advocaat maar 4 tot 5 uur aan u zaak kan besteden. Daarbij komt dat veel kantoren, de gesubsidieerde zaken laten doen door jonge, onervaren advocaten. Dit komt het proces zeker niet ten goede. Want mijn ervaring leert dat zaken nogal eens uit de hand lopen door een gebrek aan kennis bij de onervaren advocaat.

U doet er dus goed aan om proberen te voorkomen, dat een scheidingstraject eindigt in een procedure, ook als de zaak “pro deo” voor u wordt gedaan. Het kost u jaren van uw leven en u wordt er echt niet een vrolijker mens van. Laat staan dat u zich kunt focussen op uw nieuwe toekomst.

4. Invloed van uw omgeving

Als u gaat scheiden krijgt u veel ongevraagde en gevraagde adviezen vanuit uw omgeving. Ondanks misschien alle goede bedoelingen van de raadgevers, zijn verreweg de meeste adviezen niet gebaseerd op enige kennis. De adviezen zijn vaak ingegeven door persoonlijke (emotionele) meningen en motieven. Dus hoe meer u luistert naar alle goedbedoelde adviezen, hoe groter de kans is dat u verdwaald. Bovendien vertroebeld het uw beeld en zal een echt gespecialiseerd adviseur zijn handen vol hebben, om alle eerdere gedachten die bij u leven, uit te bannen.

Daarom is het van belang, dat als u gaat scheiden zo snel mogelijk een keuze maakt voor de route en de beste adviseur. Kies met uw hart en uw verstand de beste route en de beste adviseur die bij u past. Iemand die aantoonbare ervaring en specifieke kennis heeft en waar u een klik mee hebt. Dat is het meest belangrijke.

5. Het onderste uit de kan

Vaak zeggen scheidende mensen dat ze willen krijgen waar ze recht op hebben. In scheidingsprocedures bestaat er niet zoiets als vastomlijnde rechten en plichten. Een rechter zal gebaseerd op de wet en de feiten en omstandigheden een afweging maken. Van doorslaggevend belang is ook wat een advocaat vordert en verweert. Dat zijn de ingrediënten waar de rechter het mee moet doen. De rechter is er dus niet voor om zelf te bedenken hoe het zou moeten, de advocaat moet dat doen. En als de advocaat dat nalaat, zal het uiteraard ook niet worden toegewezen. Een rechter is er dus voor om knopen door te hakken. En dat kan goed maar ook slecht voor u uitpakken.

Het is daarom goed om te bedenken, dat u nooit het onderste uit de kan zal krijgen. Een regeling of uitspraak zal in verreweg de meeste gevallen een compromis zijn. Mijn advies is dan ook om invloed te blijven uitoefenen op het scheidingstraject door in overleg te blijven. Hoe moeilijk het ook zal zijn. Maar door overleg, begeleid door een hele goede adviseur, kunt u zorgen voor maatwerkafspraken. Afspraken waardoor jullie beiden weer verder kunnen met uw leven.

6. Slechte adviseurs

Uw adviseur, advocaat of bemiddelaar is in wezen de sleutel tot een goede regeling. Als u een slechte adviseur in de arm neemt, geef u uw toekomst uit handen aan iemand die uw toekomst volledig kan verzieken.

Ik begrijp dat als u een adviseur zoekt (op internet), u geen idee hebt van wie nu wel of niet goed is. Het blijft dan een gok en die gok wordt niet zelden bepaald door de prijs. Ik adviseer u dan ook om tenminste de volgende vragen te stellen aan de adviseur:

1. Wat is uw ervaring en expertise;
2. Hoeveel scheidingszaken doet u per jaar;
3. Wat gaat u precies voor mij doen;
4. Hoeveel tijd moet u investeren om tot een goede regeling te komen;
5. Bent u voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd;
6. Heeft unaast aantoonbare juridische kennis ook kennis van financiële en fiscale zaken.

Iemand die weinig ervaring heeft, geen aantoonbare juridische, financiële en fiscale expertise heeft en weinig zaken per jaar doet (minder dan 30 per jaar), kunt u beter overslaan. Een redelijke tijdsinvestering is 10-20 uur afhankelijk van de zwaarte van de zaak. Dus als een scheiding minder dan € 1.500,– kost, dan is het beter om verder te zoeken, omdat er dan ergens iets niet klopt. En als een adviseur niet verzekerd is voor juridische, financiële en fiscale fouten, dan kunt u ook nergens op terug vallen. Als u al deze overwegingen meeneemt in uw besluit, dan begint u aanzienlijk beter dan op basis van een gevoel of de prijs.

Conclusie

De conclusie is dus, dat de kosten van een scheiding worden bepaald door uw eigen opstelling, de opstelling van uw partner en de deskundigheid en persoonlijkheid van uw adviseur. Daarnaast geldt dat als u bereid bent om een echt goede adviseur in te schakelen, u meer zekerheid hebt over uw toekomst. Alleen als het echt niet anders kan moet u procederen. Maar probeer dit ten koste van alles te voorkomen.

Meer weten: mijn boek “All about Money”

Als u meer wilt weten over wat een scheiding allemaal voor u gaat betekenen, dan kunt u via mijn website www.arnoudoostveen.nl geheel kosteloos mijn boek “All about Money” aanvragen. Dit boek is hét complete handboek voor mensen die gaan scheiden. Uiteraard kunt u het boek ook voor aan ander aanvragen. Per e-mail wordt het boek u dan direct toegezonden.

Ik wens u veel sterkte met de scheiding!

Arnoud Oostveen

Deel dit bericht op Facebook om verder te lezen.

Deel op Facebook

“THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW.” - SOCRATES